Výběr společností z našich portfolií

Některé ze společností, do kterých členové Garage Angels investovali a pomáhali je vybudovat