Vyberte si tu těžší cestu

Jsme podnikatelé a máme za sebou úspěchy. Postavili jsme profitabilní firmy, řídíme je, případně jsme je úspěšně předali dál. Vybrali jsme si v životě tu těžší cestu samostaného rozhodování a zodpovědnosti, uspěli jsme. Podnikání nás zřejmě nikdy nepřestane bavit, ale také se ptáme - co dál?

Peníze pracují. Ale samy ne

Finance nemají ležet ladem; to každý ví. Jenomže nejčastěji používané metody “investování” - cenné papíry či třeba nemovitosti - jim mnoho pohybu nedopřejí. Nepracují, nevytvářejí další hodnotu, neotáčejí se; přinášejí jen relativně jistý, pravidelný, ale malý výnos. Jako podnikatelé jsme přece zvyklí na dočista jinou obrátku, dynamiku a zhodnocení! A navíc - tohle přece dokáže každý. My jsme zvyklí uspět na těžší cestě.

Co je vlastně podnikatelovou největší “hodnotou”, něčím, co skoro nikdo jiný nemá? Jeho podnikatelské zkušenosti. Jeho schopnosti posoudit kvalitní podnikatelský plán, vyhodnotit, zda i začínající podnikatelé dokáží tento plán naplnit, vycítit jejich podnikatelský talent, schopnost i chuť je mentorovat, provést je úskalími prvních kritických let nové firmy. Spolu s porozuměním konkrétnímu oboru to je hodnota, které povyšuje finanční kapitál na úplně jinou úroveň.

Raketové palivo pro byznys

Je jiná cesta, jak nechat peníze pracovat, ale sám se při tom nenadřít jako kdysi. Investováním do nadějných nápadů a nadějných podnikatelů, poskytnutím raketového paliva na urychlení rozjezdu jejich firmy. Využití vlastních zkušeností ve výběru těch nejnadějnějších, a poskytnutí vlastních podnikatelských zkušeností. Být účastníkem podnikání, podílet se na zrodu a růstu nových, zajímavých projektů - ale nechat především pracovat mladé, špičkové talenty.

Je to riskantní? Samozřejmě že ano; je to ta těžší cesta, jakou máme rádi.

Region má talent i pracovitost - investice ale obvykle scházejí

Region Brna, Jižní Moravy či i bližšího nebo vzdálenějšího okolí představuje výborné podmínky pro start a růst inovativního podnikání. Brno je v centru jeho spádové oblasti; nabízí slušné možnosti pro vzdělání, ale především je centrem inovativního podnikání s nadregionálním významem, s několika stovkami firem, několika desítkami tisíc lidí v technologických firmách pracujících a v neposlední řadě s Jihomoravským inovačním centrem, “školou” pro inovativní podnikatele. Etablovaná struktura, které se jen s malou nadsázkou říká “Silicon Hill” nabízí možnost získat špičkové zaměstnance a partnery, networking pro rozličné metody spolupráce, vědomostní a výzkumné základny například prostřednictvím CEITECu. To, čeho se ale často nedostává, je kapitál. Bez paliva raketa nevzlétne.

Garage Angels

Chce být spíše neformálním uskupením podnikatelů, kteří jsou aktivní jako investoři do začínajících firem, v jejich prvních, “andělských” fázích, nebo kteří chtějí tento druh aktivity vyzkoušet. Sdílíme zkušenosti, koinvestujeme, postupujeme společně či i samostatně. Podílíme se na úspěch nových domácích firem, necháváme naše peníze pracovat - podnikatelským modelem, s vysokým riskem a ještě vyššími výhrami. Těžší cestou, kterou máme rádi.